В сучасній економічній системі, головними відмінними рисами якої є глобалізація та широкий розвиток міжнародного співробітництва, особливе місце відводиться валютному ринку. Курс національної валюти відіграє важливу роль в економіці та належить до числа її найбільш важливих показників. При цьому на його динаміку впливає цілий ряд політичних, економічних та психологічних факторів.

Для України питання валютного ціноутворення сьогодні найбільш актуальні, оскільки останні роки характеризувалися значною девальвацією гривні. Подальші сценарії розвитку ситуації на вітчизняному валютному ринку доцільно розглядати в контексті макроекономічних тенденцій та спільних програм з Міжнародним валютним фондом.

ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ. Як свідчить статистика Національного банку України, з початку 2014 року і станом на початок листопада 2015 року офіційний курс національної валюти по відношенню до долара США знизився практично в три рази (з 7,99 грн. до 22,9 грн.). Головними причинами такого падіння стали серйозна політична та економічна криза в країні, а також військовий конфлікт на Сході України.

При цьому є сенс дещо відійти від політичних питань і розглянути виключно економічні чинники, які впливають на курс національної валюти. Ключовим моментом в даному плані вважається зовнішньоторговельний баланс або співвідношення обсягів експорту та імпорту товарів і послуг. У випадку, коли експорт перевищує імпорт, збільшуються надходження в країну іноземної валюти, зростає її пропозиція на внутрішньому ринку, що, у свою чергу, позитивно впливає на курс гривні. З іншого боку, коли імпортні поставки превалюють над експортом, обсяг іноземної валюти в економіці скорочується і це призводить до девальваційних процесів.

Згідно з даними Держстату, за підсумками дев'яти місяців 2015 сальдо зовнішньоторговельного балансу України виявилося позитивним і дорівнювало $3,24 млрд., що само по собі досить позитивно. Однак у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року відбулося значне скорочення обсягів не тільки імпорту, але й експорту товарів та послуг (у січні-вересні 2014 року позитивне сальдо зовнішньої торгівлі дорівнювало $3,7 млрд.). Слід зазначити, що вплив покращення сальдо зовнішньоторговельного балансу на валютний курс можливо тільки за умови належного розвитку української економіки в цілому. Йдеться про економічне зростання, зниження рівня інфляції, припливі іноземних інвестицій тощо.

У поточному році українська економіка розвивається за низхідним трендом. Але в останні місяці спостерігається деяке уповільнення падіння основних показників. Так, за оцінками Держстату, валовий внутрішній продукт України в третьому кварталі 2015 року у порівнянні з аналогічним кварталом 2014 знизився на 7% (у першому кварталі падіння ВВП дорівнювало 17,6%, у другому кварталі - 14,6%). У січні-жовтні в порівнянні з десятьма місяцями минулого року обсяги промислового виробництва знизилися на 15,4% (за підсумками січня-вересня зниження становило 16,6%). Більш того, в жовтні в порівнянні з вереснем даний показник зріс на 7,3%. Також Держстат повідомляє, що в жовтні 2015 року в нашій країні була зафіксована дефляція на рівні 1,3% при тому, що у вересні спостерігалося підвищення цін на 2,3%. З початку року Індекс споживчих цін становить 139,5%. Паралельно сповільнилися (до 3,95% за підсумками січня-вересня) темпи зменшення обсягів прямих іноземних інвестицій в Україну. Проблемним питанням, що вимагає кардинального рішення, залишаються великі обсяги тіньового сектора, де накопичуються значні валютні ресурси, рух яких не контролюється державою.

Особливий вплив на валютний курс здійснює політика Національного банку. З макроекономічної точки зору це вплив проявляється через встановлення Нацбанком облікової ставки - відсотка, під який НБУ видає кредити комерційним банкам. Зниження цієї ставки робить кредити доступнішими. Як наслідок, збільшується обсяг фінансування економіки, виробляються більше товарів та послуг, стабілізується курс національної валюти.

У лютому 2015 року облікова ставка була підвищена до 19,5%, а в березні до 30%. Наприкінці серпня НБУ опустив її до 27%, наприкінці вересня - до 22% і в кінці жовтня підтвердив цей рівень. В результаті, за десять місяців 2015 року обсяги кредитів у гривні зменшилися на 5%, але в жовтні в порівнянні з вереснем вони виросли на 0,2%. Регулювання курсу гривні з боку НБУ також відбувається шляхом здійснення валютних інтервенцій для збалансування попиту і пропозиції на валютному ринку. Важливим позитивним результатом політики Нацбанку цього року можна вважати збільшення міжнародних резервів України за січень-жовтень на 72% з $7,53 млрд. До $ 12,96 млрд.

ПОЛІТИКА ТА ПСИХОЛОГІЯ. Як свідчить світова практика, в умовах політичної нестабільності національна валюта апріорі не може бути стабільною. Базовим політичним чинником різкого зростання курсу гривні стали революційні події в Україні в кінці 2013 - початку 2014 року. Надалі проблеми на валютному ринку ще більше поглиблювалися через різке загострення ситуації на Сході України. Крім того, в останні два роки Україна перманентно переходила з одного передвиборчого періоду в інший. Нарешті вибори закінчилися, і цей фактор уже не повинен впливати на валютний ринок.

Існує також ряд суб'єктивних факторів, які стали причиною зростання обмінного курсу гривні. В умовах політичної та економічної невизначеності в суспільстві почали проявлятися панічні настрої, і різко зріс попит на валюту. Паралельно вкладники вилучали з банків валютні депозити. Враховуючи нестабільність на валютному ринку компанії-експортери, які отримують валюту внаслідок продажу за кордоном своїх товарів (послуг), не поспішали реалізовувати її в Україні, що також зменшувало обсяги її пропозиції на ринку. Різкі стрибки курсу гривні, які не мають об'єктивних підстав, виникають серед іншого внаслідок спекулятивних дій ряду учасників валютного ринку. Для запобігання таких негативних явищ Нацбанк змушений був запроваджувати відповідні регуляторні заходи у вигляді обмежень на купівлю валюти, вимог про обов'язковість стовідсоткового продажу іноземної валюти на міжбанку та інші, що в підсумку дало певний ефект.

МВФ ТА КРЕДИТОРИ. Стабілізація національної економіки та курсу гривні зараз багато в чому залежить від фінансової підтримки міжнародних організацій і, в першу чергу, Міжнародного валютного фонду. Як наголошується в нещодавньому повідомленні МВФ, влада України розпочала реалізацію амбітної економічної програми за підтримки міжнародного співтовариства. Її основними пунктами є істотна фіскальна консолідація, реформи в енергетиці, санація банківської системи, збільшення золотовалютних резервів Національного банку та покращення умов ведення бізнесу для підвищення продуктивності економіки країни. Незважаючи на складні обставини, Уряду України вдалося домогтися прогресу у відповідності з умовами МВФ, зусилля Кабміну приносять перші результати. Економіка починає видужувати, валютний ринок вже деякий час демонструє певну стабільність, поступово повертається довіра до банківської системи, а інфляція знижується.

Для реалізації цієї економічної програми міжнародні фінансові організації та двосторонні партнери надали безпрецедентне фінансування, яке в 2015 році перевищує $10 млрд. Загальна сума підтримки, обіцяна на період з 2015 р. по 2018 р., становить більше $25 млрд. При цьому успіх реалізації програми реформ також критично залежить від підтримки з боку кредиторів України. МВФ схвалює той факт, що між Комітетом кредиторів та Україною було укладено угоду про умови реструктуризації боргу за її євробондами. Ці умови відповідають цілям програми МВФ і покликані забезпечити стабільність і передбачуваність боргу України та фінансування зазначеної програми в повному обсязі.

Днями Міністерство фінансів повідомило, що Україна успішно завершила реструктуризацію державного та гарантованого державою боргу на суму $15 млрд. Також з'явилася інформація від російської сторони про згоду на реструктуризацію українського боргу розміром $3 млрд.

Таким чином, разом з повною реалізацією програми МВФ, угода про реструктуризацію боргу полегшить боргове навантаження на Україну, допоможе знизити щорічні фінансові потреби країни в період після реалізації програми, дозволить започаткувати стійку тенденцію до зниження суверенного боргу і стане стимулом стабілізації на валютному ринку.

ПЕРСПЕКТИВИ. В якості висновку припустимо три сценарії розвитку ситуації з курсом національної валюти України на найближчий час - оптимістичний, песимістичний та реалістичний (базовий).

Оптимістичний сценарій передбачає швидке та ефективне проведення реформ, стрімке покращення основних макроекономічних показників, політичну стабільність, оперативне вирішення військового конфлікту на Сході країни, стабілізацію та подальше зниження курсу гривні, що в сьогоднішніх умовах виглядає не зовсім реально.

Згідно з песимістичним сценарієм, у разі різкого загострення ситуації на Сході України може бути підірвана політична стабільність в країні, поглибляться економічні проблеми та різко підвищиться курс національної валюти. Проте внутрішні та зовнішні події останніх місяців вказують на невисоку ймовірність реалізації такого сценарію.

Як наслідок, можна прогнозувати розвиток ситуації за реалістичним (базовим) сценарієм. Завершення виборів до місцевих рад зобов'язано дещо заспокоїти політичні процеси в країні і ввести їх в конструктивне русло. Завдяки спільним зусиллям України та світової спільноти повинні поступово виконуватися всі умови Мінських угод. Уповільнення падіння економіки, її подальша стабілізація та зростання, яке сьогодні вже прогнозує не тільки український уряд, але й провідні міжнародні рейтингові агентства, дозволить отримати черговий транш фінансової підтримки і стабілізувати курс національної валюти.

Поділитися:

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS FeedPinterest